Syningen Radiostasjon

Bygget har fra tidligere vært i bruk for forsvaret som en arbeidsplass med mulighet for overnatting. Siden bygget allerede står der, vil en tilrettelegging for fremtidig bruk være en god måte å sikre bygget mot forfall. Bygget ligger i tilknytning til et turist- og hytteområdet og bruker eksisterende infrastruktur på vei og stiadkomst til bygget.

Oppdragsgiver ønsker å bevare stedet som et kulturminne og fortelle historien til turgåere. Dette er planlagt utført ved å gi informasjon via tekst og bilder på fasade, samt ta vare på byggets egenart i formspråk, materiale valg og vindusløsninger.

 • Oppdragsgiver

  Knut Tandberg / Privat

 • Byggeår

  2018–

 • Sted

  Nesbyen

 • Størrelse

  BYA 81m²