Nesbyen Barnehage

Nesbyen barnehage er en fireavdelings barnehage. Bygningsvolumet følger terrenget som stiger mot nordvest.  Barnehagen er bygget opp slik at barnas store uteområde er på sørvestsiden av bygget vendt bort fra adkomst og parkering, dette gir et trygt og sikkert uteareal. Materialer i vedlikeholdsfrie materialer som Royalimpregnert kledning og fragmenter av kulørsterke fasadeplater. Fargebruken markerer innganger og kjøkkenavdelingen.

Alle avdelinger er plassert på 1.etasje med et stort fellesrom med kjøkken plassert midt i bygget. To og to avdelinger har felles inngang med grov- og fingarderober med wc. Hver avdeling har eget stellerom og grupperom tilknyttet hver avdeling.

Kontor, møterom og personalfasiliteter er i 2.etasje slik at personalet kan arbeide uforstyrret fra barnas aktiviteter samtidig som de har mulighet til å kunne følge med hvis ønskelig.

 • Oppdragsgiver

  Nesbyen Kommune

 • Byggeår

  2016-2017

 • Sted

  Nesbyen

 • Størrelse

  BYA 794m² / BRA 835m²

Foto: Frank Tolpinrud

Foto: Frank Tolpinrud

Foto: Frank Tolpinrud