Hvor en ide møter

Baus Ingeniør er en ny avdeling hos Baus, vi hjelper deg med byggeprosjekter

Vi kan hjelpe deg med

  • Utsetting/ innmåling av tiltak
  • Plassering av tiltak
  • Terrengmodellering – leveranse til maskinstyring
  • VA prosjektering
  • Veiprosjektering
  • Ansvarlig søker
  • Kontraktsrådgivning
  • Konstruksjon -dimensjonering
  • Bergteknisk ansvar
  • Prosjektledelse
pexels-thirdman-5584052