Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Reguleringsplan for Vestlie masseuttak 2 Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for reguleringsplan for Vestlie masseuttak…

Read More