Nominert til Arkitektur- og byformingsprisen 2023

Sitert fra Bergen kommune sin nettside:

Ti prosjekter er nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris. I år er det trettende gang prisen deles ut. Juryen gjør en totalvurdering av kandidatene, men legger vekt på følgende kriterier i henhold til i Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi: 

  • Vakker: Hvordan prosjektet fremstår som helhetlig utformet med gode visuelle kvaliteter samt gode romlige og sanselig opplevelser.
  • Særpreget: Hvordan prosjektet er identitetsskapende,  bygger videre på stedets unike kvaliteter og gir et godt samspill mellom bebyggelse og landskap.
  • Inkluderende: Hvordan prosjektet bidrar til en aktiv bruk av gater og byrom og sosialt bærekraftige nabolag.
  • Grønn: Hvordan prosjektet bidrar til lav energi- og ressursbruk, og en endringsdyktig by

Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste fem årene. Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen 24. november i Grieghallen.

Godtemplarhuset, Sverres gate 1/Engen 30

Foto: Petter Riise Boska

Byggherre: Teaterhjørnet AS/Kloss Hold AS
Arkitekter: Kaleidoscope Nordic
Interiørarkitekter: Baus Arkitektur
Entreprenør: Byggmester Granberg AS/Grepa drift AS/ Vatten AS/ServiceElekrikeren AS
Bruttoareal:  1168m2

Se alle som er nominert med linken under.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/disse-er-nominert-til-arkitekturog-byformingsprisen-2023